La nostra Associació agrupa el col·lectiu de professionals dels EAIA de Catalunya: pedagogs/gues, psicòlegs/gues, treballadors/es socials i educadors/es.

 

 

 

L'ASPEAIA s'organitza a través d'una Junta i de diferents comissions de treball. Per altra banda, disposem de socis i sòcies que fan d'Enllaços Territorials, persones que enllacen  els i les treballadors/es amb la Junta i les comissions de treball.

 

En la darrera Assemblea General cel·lebrada el novembre de 2017  varem  renovar els càrrecs de la Junta :

 

Gemma Martinez Villagrasa, Presidenta ( EAIA Gironès)

Anna Vihé  Soliva, Secretària ( EAIA Gironès)

Elisabeth Martínez  Labrador, Tesorera ( EAIA Garrotxa).  

 

Tot i totes les que hi participem de l'ASPEAIA ho fem de manera voluntària i no remunerada.