Associació de professionals d'EAIA de Catalunya

 

 

L’Aspeaia es va crear l'any 2008 amb la finalitat d’agrupar els i les professionals que treballem als EAIA de Catalunya.

 

La nostra finalitat és la de representar i canalitzar l’opinió,  les inquietuds i les necessitats del nostre col·lectiu professional, i esdevenir un òrgan clau dins del sistema dels serveis socials i de protecció a la infància a Catalunya.

 

Per aquest motiu, l' ASPEAIA està registrada com a grup d'interès amb la voluntat de participar en tots aquells espais de treball, participatius i de consulta en matèria d'infància i adolescència, protecció, serveis socials i àmbits d'actuació afins, que d'una manera o altra incideixen i/o contribueixin a la millora del sistema d'atenció i protecció a la infància i l'encaix del nostre rol professional .  

 

També fomentem activitats de recerca, debat i reflexió que contribueixen a la millora de la qualitat de la nostra intervenció i desenvolupament professional. Amb aquesta finalitat  organitzem les  Jornades Tècniques de treball,  espai de treball i trobada dels EAIA i agents clau del sistema de protecció  de Catalunya. 

 

 

 

L' ASPEAIA també actua en defensa dels notres interessos professionals dins del sistema de protecció i de la XPASS,  amb l'objectiu de potenciar la xarxa dels EAIA de Catalunya, unes condicions de treball i professionals dignes i homòlogues que ens facin avançar cap a un reconeixement com a cos tècnic professional singular dins del sistema de protecció a la infància .En cap cas tenim la voluntat de substituir als Sindicats representants dels Treballadors/es ni col.legis professionals de cada disciplina, amb els quals mantenim relacions de col.laboració i vehiculem les nostres necessitats professionals i laborals. 

 

L'ASPEIA es fomenta gràcies a la participació activa dels i les professionals que en som  socis i sòcies, i les relacions de col.laboració amb els/les agents del sector. 

 

Junta Aspeaia